22/03/2023 07:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn quá Bàn Thạch tự lễ Trịnh hoà thượng
晚過盤石寺禮鄭和尚

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 16/05/2012 14:52

 

Nguyên tác

暫詣高僧話,
來尋野寺孤。
岸花藏水碓,
谿竹映風爐。
頂上巢新鵲,
衣中帶舊珠。
談禪未得去,
輟櫂且踟躕。

Phiên âm

Tạm nghệ cao tăng thoại,
Lai tầm dã tự cô.
Ngạn hoa tàng thuỷ đối,
Khê trúc ánh phong lô.
Đính thượng sào tân thước,
Y trung đới cựu châu.
Đàm thiền vị đắc khứ,
Xuyết trạo thả trì trù.

Bản dịch của Thông Thiền

Tạm nghe cao tăng nói
Tìm đến mái chùa trơ
Bờ lau giấu cối đá
Khe trúc dọi phong lô
Trên đầu thước làm ổ
Trong áo có hạt châu
Bàn thiền chưa mãn ý
Giã biệt cứ bồi hồi
Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Vãn quá Bàn Thạch tự lễ Trịnh hoà thượng