16/01/2021 08:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bến Hới

Tác giả: Bùi Xương Tự - 裴昌嗣

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2008 20:47

 

Giang sơn thành thị đã từng tới
Cũng hữu tình thay bến Hới.
Con gái mua dâu giỏ đã đầy,
Đứa đò chèo khách thuyền còn đợi.
Chiếu hoa phong dặm liẽu phan phan,
Buồn lá tếch duềnh la phới phới.
Đón thấy bè Trương[1] thử hỏi xem,
Cõi thần tiên ấy thanh[2] chăng hỡi.
Bài thơ làm trong thời kỳ làm Huấn đạo phủ Nam Sách.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986
[1] Bè vượt sông của Trương Khiên. Trương Khiên người thời Hán, tương truyền ông từng đóng bè đi ngược dòng Hoàng Hà lên đến tân trời.
[2] Thanh tú, xinh đẹp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Xương Tự » Bến Hới