24/09/2021 07:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn tôi

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 20:52

 

Đàn tôi đứt hết dây rồi!
Không người nối hộ, không người thay cho.
Rì rào những buổi gieo mưa,
Lòng đơn ngỡ tiếng quay tơ đằm đằm.

Có cô lối xóm hàng năm,
Giồng dâu tốt lá, chăn tằm hơn tơ.
Năm nay đợi đến bao giờ[1],
Dâu cô tới lứa, tằm cô chín vàng.
Tơ cô óng chuốt mịn màng,
Sang xin một ít cho đàn có dây.
Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Lỡ bước sang ngang, Nhà in Lê Cường, 1940
2. Tuyển tập Nguyễn Bính, NXB Văn học, 1986
[1] Có bản in là “biết đến bao giờ”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Đàn tôi