20/09/2020 14:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước trong giếng đá, cá lội thấy hình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:53

 

Nước trong giếng đá, cá lội thấy hình,
Thấy em có nghĩa, động tình anh thương.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước trong giếng đá, cá lội thấy hình