07/07/2020 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí tặng Trương thư ký
戲贈張書記

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 04/04/2010 04:51

 

Nguyên tác

別館君孤枕,
空庭我閉關。
池光不受月,
野氣欲沉山。
星漢秋方會,
關河夢幾還。
危弦傷遠道,
明鏡惜紅顏。
古木含風久,
平蕪盡日閑。
心知兩愁絕,
不斷若尋環。

Phiên âm

Biệt quán quân cô chẩm,
Không đình ngã bế quan.
Trì quang bất thụ nguyệt,
Dã khí dục trầm sơn.
Tinh Hán thu phương hội,
Quan hà mộng kỷ hoàn.
Nguy huyền thương viễn đạo,
Minh kính tích hồng nhan.
Cổ mộc hàm phong cửu,
Bình vu tận nhật nhàn.
Tâm tri lưỡng sầu tuyệt,
Bất đoạn nhược tầm hoàn.

Dịch nghĩa

Nơi quán lạ mình anh với gối chiếc,
Sân vắng vẻ nên tôi khép cửa sài.
Ao sáng chẳng chịu in bóng trăng,
Khí hoang lạnh như muốn đè núi non thấp xuống.
Sông Ngân vào thu những vì sao hội tụ (Ngưu lang Chức nữ gặp nhau),
(Mà trần gian) núi sông cách trở mấy phen mộng trở về.
Tiếng đàn nghe buồn lòng bởi thân đang ở nơi xa,
Soi gương sáng luống tiếc má hồng.
Anh như cây cối dầm sương dãi gió đã lâu,
Còn nàng suốt ngày rảnh rỗi trong hoang vu.
Ta biết hai tấm lòng sầu nhớ cùng cực,
Nỗi tương tư như cứ xoay vòng chẳng nguôi.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Quán hiu quạnh mình anh gối chiếc,
Sân buồn trơ tôi khép cửa sài.
Ao ngời bóng nguyệt lung lay,
Khí hoang lạnh lẽo như đày non cao.
Sông thu rộng muôn sao hội tụ,
Mộng quan hà mấy độ vây quanh.
Tơ chùng lữ khách dặm xanh,
Soi gương luống tiếc một mình hồng nhan.
Dầm sương gió võ vàng cây cối,
Ngày hoang vu suốt buổi chờ mong.
Biết lòng sầu nhớ một lòng,
Tương tư tơ tưởng lòng vòng chẳng nguôi.
Bài thơ làm vào năm Khai Thành thứ ba (838), lúc ông 26 tuổi.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Hí tặng Trương thư ký