23/01/2022 23:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dấu vết
След

Tác giả: Leonid Martynov - Леонид Мартынов

Nước: Nga
Đăng bởi Vanachi vào 10/04/2020 09:16

 

Nguyên tác

А ты?
Входя в дома любые -
И в серые,
И в голубые,
Всходя на лестницы крутые,
В квартиры, светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш
И на вопрос даря ответ,
Скажи:
Какой ты след оставишь?
След,
Чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или
Незримый прочный след
В чужой душе на много лет?

Bản dịch của Lê Đức Thụ

Thế còn anh?
Chân anh từng đặt tới nhà nào?
Nhà sơn mầu xám,
Nhà sơn mầu xanh?
Đã bước lên bao bậc thang xoáy ốc
Vào bao căn phòng tràn trề hạnh phúc
Tai lắng nghe âm thanh tiếng đàn
Miệng trả lời câu hỏi
Anh hãy nói:
Dấu vết nào anh để lại sau mình?
Dấu vết mọi người gột rửa
Và nguýt nhìn theo
Hay
Dấu vết vô hình muôn thuở
Nằm ỳ trong hồn nhau?
1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonid Martynov » Dấu vết