02/07/2022 11:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh hoa
經花

Tác giả: Lý Trung - 李中

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2014 16:08

 

Nguyên tác

紅花顏色掩千花,
任是猩猩血未加。
染出輕羅莫相貴,
古人崇儉誡奢華。

Phiên âm

Hồng hoa nhan sắc yểm thiên hoa,
Nhậm thị tinh tinh huyết vị gia.
Nhiễm xuất khinh la mạc tương quý,
Cổ nhân sùng kiệm giới xa hoa.

Dịch nghĩa

Vẻ đẹp của hoa màu đỏ lấn lướt cả ngàn loại hoa,
Nếu đem dùng chẳng khác chi màu máu.
Đừng có quý trọng mà đem nhuôm lụa,
Người xưa tôn sùng nếp sồng cần kiệm, ngăn cấm xa hoa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa màu đỏ ngàn hoa lấn lướt
Nếu đem dùng chẳng khác máu pha
Đừng đem nhuộm đỏ lụa là
Cổ nhân cần kiệm, xa hoa không màng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Trung » Kinh hoa