28/01/2022 08:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng Phất
紅拂

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2007 15:51

 

Nguyên tác

長揖雄談態自殊,
美人巨眼識窮途;
屍居餘氣楊公幕,
豈得羈縻女丈夫?

Phiên âm

Trường ấp hùng đàm thái tự thù,
Mỹ nhân cự nhãn thức cùng đồ;
Thi cư dư khí Dương công mạc,
Khởi đắc ky my nữ trượng phu?

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Chống gươm tỏ vẻ anh hùng,
Mắt xanh biết kẻ đường cùng là ai?
Già Dương thoi thóp cầm hơi,
Dây nào mà buộc được người anh thư?
Bài này của Lâm Đại Ngọc, trong hồi 64.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Hồng Phất