21/05/2024 03:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thôn
江村

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/08/2005 09:53

 

Nguyên tác

清江一曲抱村流,
長夏江村事事幽。
自去自來堂上燕,
相親相近水中鷗。
老妻畫紙為棋局,
稚子敲針作釣鉤。
多病所須惟藥物,
微軀此外更何求。

Phiên âm

Thanh giang nhất khúc bão thôn lưu,
Trường hạ giang thôn sự sự u.
Tự khứ tự lai đường thượng yến,
Tương thân tương cận thuỷ trung âu.
Lão thê hoạ chỉ vi kỳ cục,
Trĩ tử xao trâm tác điếu câu.
Đa bệnh sở tu duy dược vật,
Vi khu thử ngoại cánh hà cầu.

Dịch nghĩa

Một đoạn sông nước trong chảy quanh xóm
Mùa hè dài, mọi sự trong xóm đều lặng lẽ
Chim én vẫn bay tới bay lui trên nóc nhà
Chim âu trên sông vẫn gần gũi với người
Vợ già vẽ bàn cờ trên giấy
Con trẻ uốn kim làm lưỡi câu cá
Bệnh nhiều chỉ cần có thuốc
Ngoài thuốc ra, thân còm này chẳng cần gì khác

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Nước trong ôm khúc chảy qua làng
Mùa hạ ven sông cảnh nhàn an
Trên nhà chim én thường qua lại
Hải âu trong nước cũng làm thân
Vợ già lấy giấy vẻ cờ thế
Trẻ con  uốn bẻ lưởi câu cần
Nhiều bịnh chỉ mong còn đủ thuốc
Cần chi nhiều thứ phỉ tấm thân.
Bài này được làm năm 760, khi tác giả ở Thành Đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang thôn