14/05/2021 15:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ông chào các con

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2018 17:34

 

Ông từ viễn mộng tương lai
Về trong hiện tại ngàn mai giậy giàng
Mậu Dần mật thể thênh thang
Ông về chín suối đá vàng chào con
Đây là bài thơ từ biệt của tác giả trước khi qua đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Ông chào các con