03/12/2022 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lửa tro

Tác giả: Đỗ Trung Quân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 09/07/2009 23:35

 

Chiều cuối cùng của thế kỷ 20
                     Tặng một con người còn đó – ngọn đèn chầu...

Có những âm thanh ồn ào
Tạ ơn trời
Ta đã điếc
Có những tiếng im lặng thở dài
Tạ ơn trời
Ta nghe đươc

Đôi khi
Ta viết như một kẻ bị mù chữ
Đôi khi
(mừng thay)
Ta viết như đươc khải huyền

Đôi khi
Ta vẽ lên giấy những ngọn pháo bông hoa mỹ
Đôi khi
Ta nhớ về những ngọn lửa sắp lụi tàn
Lửa của tro than
Hẹn thắp lên một ban mai
Lành sạch
Nguồn: Chân mây cuối trời, thơ Đỗ Trung Quân, Hoàng Ngọc Biên, tranh Nguyễn Quỳnh, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Trung Quân » Lửa tro