14/08/2022 00:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trời và đất
Heaven and Earth

Tác giả: Louise Glück

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 29/01/2022 20:15

 

Nguyên tác

Where one finishes, the other begins.
On top, a band of blue; underneath,
a band of green and gold, green and deep rose.

John stands at the horizon: he wants
both at once, he wants
everything at once.

The extremes are easy. Only
the middle is a puzzle. Midsummer-
everything is possible.

Meaning: never again will life end.

How can I leave my husband
standing in the garden
dreaming this sort of thing, holding
his rake, triumphantly
preparing to announce this discovery

as the fire of the summer sun
truly does stall
being entirely contained by
the burning maples
at the garden’s border.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đây kết thúc, thì nơi khác bắt đầu.
Trên, một dải xanh lam; mà dưới sâu,
là một dải xanh vàng, xanh hồng đậm.

John ở phía chân trời: anh ước ao
cả hai cùng một lúc, chỉ mong sao
mọi thứ đều cùng thời điểm như nhau.

Cực kỳ quá dễ. Mà là duy nhất
ngay điều lúng túng. Giữa hạ nôn nao-
tất cả mọi thứ đều là khả thi.

Nghĩa là: đời không kết thúc nữa chi.

Làm sao mà em bỏ xa chồng được
đứng trong vườn
mà mơ được, nắm ghì
cái bừa của anh, lòng thật hăng say
dự định rêu rao lên khám phá này

như ngọn lửa của mặt trời tháng hạ
thật tình em thì cứ mải loay hoay
vũ trụ càn khôn thì đã bao hàm
rừng phong thì cũng cháy bừng lan
cả khu vườn cho đến đường biên giới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Glück » Trời và đất