20/10/2021 13:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sa tái tử (Vạn lý phiêu linh Nam Việt)
沙塞子(萬里飄零南越)

Tác giả: Chu Đôn Nho - 朱敦儒

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Mặc Am vào 09/03/2019 16:44

 

Nguyên tác

萬里飄零南越,
山引淚,
酒添愁。
不見鳳樓龍闕,
又驚秋。

九日江亭閒望,
蠻樹繞,
瘴煙浮。
腸斷紅蕉花晚,
水西流。

Phiên âm

Vạn lý phiêu linh Nam Việt,
Sơn dẫn lệ,
Tửu thiêm sầu.
Bất kiến phụng lâu long khuyết,
Hựu kinh thu.

Cửu nhật giang đình nhàn vọng,
Man thụ nhiễu,
Chướng yên phù.
Trường đoạn hồng tiêu hoa vãn,
Thuỷ tây lưu.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Vạn dặm lênh đênh Nam Việt
Non trút lệ
Rượu thêm sầu
Chẳng thấy cửa rồng lầu phượng
Lại kinh thu

Mồng chín giang đình xa ngắm
Cây man phủ
Chướng khí trồi
Đứt ruột chuối hồng hoa muộn
Nước tây trôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Đôn Nho » Sa tái tử (Vạn lý phiêu linh Nam Việt)