22/10/2021 23:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viết theo kiểu Bertolt Brecht

Tác giả: Đặng Huy Giang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi PH@ vào 05/02/2020 20:26

 

Em không có điểm yếu
Tôi có điểm yếu
Yêu em.
Nguồn: tác giả cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Giang » Viết theo kiểu Bertolt Brecht