21/11/2019 07:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bởi mưa nên lấm, bởi dặm nên dò

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:28

 

Bởi mưa nên lấm, bởi dặm nên dò,
Có thương mới đợi mới chờ,
Không thương ai ở vật vờ chi đây.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bởi mưa nên lấm, bởi dặm nên dò