20/07/2024 23:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bởi mưa nên lấm, bởi dặm nên dò

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:28

 

Bởi mưa nên lấm, bởi dặm nên dò,
Có thương mới đợi mới chờ,
Không thương ai ở vật vờ chi đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bởi mưa nên lấm, bởi dặm nên dò