26/06/2024 03:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành cung tống giá
行宮送駕

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2020 10:28

 

Nguyên tác

團團精騎出園東,
辨色間門駕六龍。
錦襖穿珠環八額,
金鞍按轡盼重瞳。
殷勤天語宣恩重,
款曲春官道意濃。
駕過起來瞻蹕路,
薊門煙樹鬱千峰。

Phiên âm

Đoàn đoàn tinh kỵ xuất viên đông,
Biện sắc gian môn giá lục long.
Cẩm áo xuyên châu hoàn bát ngạch[1],
Kim yên án bí phán trùng đồng[2].
Ân cần thiên ngữ tuyên ân trọng,
Khoản khúc xuân quan[3] đạo ý nùng.
Giá quá khởi lai chiêm tất lộ,
Kế Môn yên thụ uất thiên phong.

Dịch nghĩa

Từng đoàn kỵ binh tinh nhuệ từ phía đông vườn tiến ra,
Tảng sáng, xe vua sáu ngựa kéo rời khỏi cửa cung.
Đại thần áo gấm, hạt châu, xúm quanh tám phía,
Thiên tử ngồi yên vàng, nắm cương nhìn bốn bên.
Lời vua ân cần, ơn tuyên ra sâu nặng,
Xuân quan cặn kẽ nói lên tình ý mặn nồng.
Xe vua đi qua mới đứng dậy ngắm con đường vua qua,
Cỏ cây mây khói Kế Môn um tùm trên ngàn ngọn núi.

Bản dịch của Lâm Giang

Từng đoàn binh mã phía đông vườn,
Tảng sáng xe vua tới cửa cung.
Áo gấm đại thần đeo chuỗi hạt,
Yên vàng thiên tử nắm dây cương.
Ân cần vua hỏi, tình sâu nặng,
Cặn kẽ xuân quan, ý mặn nồng.
Xe ngự đi qua, đưa mắt ngắm,
Cỏ cây mây khói ngút ngàn trông.
[1] Nguyên chú: Tức “Bát cổ sơn ngạch chân”, chỉ các thân huân đại thần theo quan chế Mãn Thanh: vua cưỡi ngựa cùng với các đại thần đi xe tiến ra, sứ thần quỳ tiễn ở bên đường, vua dừng xe phủ dụ, ngựa xe đi qua rồi, sứ thần mới đứng dậy.
[2] Trùng đồng là mắt có hai con ngươi. Tương truyền vua Thuấn ngày xưa mỗi mắt có hai con ngươi, sau này dùng từ đó để chỉ tướng mạo đế vương. Ở đây chỉ vua Thanh thời đó.
[3] Quan bộ Lễ phụ trách về lễ nghi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Hành cung tống giá