29/01/2022 03:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Trấn Vũ quán môn lâu
登鎮武觀門樓

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/02/2008 14:22

 

Nguyên tác

高樓獨上思低徊,
寂寞寒鐘暮色催。
古樹有枝棲夜月,
殘碑無字鎖蒼苔。
百年銅像巍然在,
五代金門半已頹。
只剩西湖雲態好,
隨風猶拂畫簾來。

Phiên âm

Cao lâu độc thướng tứ đê hồi,
Tịch mịch hàn chung mộ sắc thôi.
Cổ thụ hữu chi thê dạ nguyệt,
Tàn bi vô tự toả thương đài.
Bách niên đồng tượng nguy nhiên tại,
Ngũ đại[1] kim môn bán dĩ đồi.
Chỉ thặng Tây Hồ vân thái hảo,
Tuỳ phong do phất hoạ liêm lai.

Bản dịch của Việt Ngâm

Lầu cao một chắc ruột vò tơ,
Trời tối chuông chùa tiếng vẩn vơ.
Cây cổ có ngành treo nguyệt rạng,
Bia tàn mất chữ phủ rêu lờ.
Tượng đồng muôn thuở còn trơ trọi,
Cửa ngọc năm triều nửa đổ hư.
Lựa có Hồ Tây mây khá đẹp,
Bay theo chiều gió lọt rèm thưa.
Trấn Vũ quán tức đền Trấn Vũ, còn gọi thờ Huyền Vũ, tục gọi là Thánh Đồng Đen, nằm ở bờ Hồ Tây, Hà Nội.

Nguồn:
1. Ưng Trình và Bửu Dưỡng, Tùng Thiện Vương - tiểu sử và thơ văn, Sao Mai xuất bản, Sài Gòn, 1970, trang 317-319
2. Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, Trung tâm học liệu xuất bản, 1968, trang 361-362
Nguồn:
1. Báo Tiếng dân, ngày 21-9-1953
2. Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, Trung tâm học liệu xuất bản, 1968
3. Ưng Trình và Bửu Dưỡng, Tùng Thiện Vương - tiểu sử và thơ văn, Sao Mai xuất bản, Sài Gòn, 1970, trang 320-321
[1] Năm triều vua từ 908 đến 960.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Đăng Trấn Vũ quán môn lâu