01/07/2022 14:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Angkor

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/12/2020 22:14

 

Bâng khuâng bên đá đêm này nữa
Ta thức cùng sương đọng giọt thềm
Ta thức cùng mây tơ xé nhẹ
Làm nên yên lắng của hoa đêm.

Thức với Angkor đá ngạo trời.
Tình vi hoa đá, rạng hoa người,
Chăm pây[1] thơm ngát là hương đá
Đôi vẻ điêu tàn, vạn vẻ tươi.

Ở đây sao cũng xuống gần hơn
Vũ trụ xum xuê chẳng mỏi mòn
Bát ngát ngân nga cơn gió thoảng
Đền cao sao xuống nạm kim cương.

Ta rủ trời và rủ đá này
Thức cùng hoa đẹp nở đêm nay
Đá kia đã xếp theo hương nguyện
Thì hãy cùng hoa lộng lây ngày.
Nguồn: Huy Cận, Hạt lại gieo, NXB Văn học, 1984
[1] Hoa đại, ở Lào gọi là chăm-pa, ở Cămpuchia gọi là chăm-pây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Angkor