30/03/2023 18:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hài cú
俳句

Tác giả: Nakamura Teijo - 中村汀女

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 25/10/2020 16:44

 

Nguyên tác

枯蓮の
折るるは折れて
春の水

Bản dịch của Lê Thị Thanh Tâm

Lá sen héo khô
loang lổ rách
nước hồ xuân
Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nakamura Teijo » Hài cú