18/02/2020 20:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Duyện Châu thành lâu
登兗州城樓

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 11:51

 

Nguyên tác

東郡趨庭日,
南樓縱目初。
浮雲連海岱,
平野入青徐。
孤嶂秦碑在,
荒城魯殿餘。
從來多古意,
臨眺獨躊躇。

Phiên âm

Đông Quận[1] xu đình[2] nhật,
Nam lâu túng mục sơ.
Phù vân liên Hải Đại[3],
Bình dã nhập Thanh Từ[4].
Cô chướng Tần bi[5] tại,
Hoang thành Lỗ điện[6] dư.
Tòng lai đa cổ ý,
Lâm diễu độc trù trừ.

Dịch nghĩa

Ngày đến Đông Quận thăm cha
Lên lầu phía nam phóng mắt nhìn
Mây nổi nối liền Đông Hải và Đại Sơn
Đồng bằng tít tắp đến Thanh Châu, Từ Châu
Ngọn núi chơ vơ còn tấm bia Tần
Trong thành hoang vẫn sót lại điện Lỗ
Nơi này xưa nay nhiều ý vị cổ kính
Đứng ngắm mà lòng cảm khái dùng dằng

Bản dịch (của Bản dịch của Phụng Hà)

Thăm cha ở quận Đông,
Lầu Nam đưa mắt trông.
Hải Đại trôi mây khói,
Thanh Từ trải ruộng đồng.
Bia Tần trơ non vắng,
Điện Lỗ hoá thành không.
Chốn nầy bao tích cũ,
Ngắm mãi ngẫn ngơ lòng.
(Năm 740)

[1] Tên gọi khác của Duyện Châu.
[2] Tích con của Khổng Tử bước qua sân lại thăm cha. Tác giả dùng chữ này, ngụ ý là lại thăm cha mình, đang làm tư mã ở Duyện Châu.
[3] Biển Đông Hải và núi Đại Tông (hay núi Thái Sơn).
[4] Thanh Châu và Từ Châu, có Duyện Châu nằm ở giữa.
[5] Bia ca ngợi công đức của Tần Thuỷ Hoàng.
[6] Điện thờ Khổng Tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đăng Duyện Châu thành lâu