17/07/2020 00:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc ký bán khai, văn hữu súc mai hoa điểu giả, dĩ thi sách chi
菊既半開,聞有畜梅花鳥者,以詩索之

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2014 23:58

 

Nguyên tác

旅味秋來薄似紗,
逢君時得向人誇。
經須梅鳥聲詩語,
聊借梅花伴菊花。

Phiên âm

Lữ vị thu lai bạc tự sa,
Phùng quân thì đắc hướng nhân khoa.
Kinh tu mai điểu thanh thi ngữ,
Liêu tá mai hoa bạn cúc hoa.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thu về quán trọ nhạt buồn thay
Gặp bác khoe chim hót rất hay
Luyện giọng như thơ trầm bổng lắm
Mượn mai về bạn cúc nơi đây
Mai hoa điểu tức mai hoa tước, hay hồng tước, là loài chim màu hồng thẫm, có những chấm trắng nhỏ trông giống hoa mai.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Cúc ký bán khai, văn hữu súc mai hoa điểu giả, dĩ thi sách chi