06/06/2023 20:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ước hoàng hôn

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 10/03/2021 16:05

 

Tháng hai xa em, tháng ba chậm đến,
Tháng tư bề bộn, tháng năm buồn.
Tháng sáu như một lời hò hẹn,
không ngày nào là không ước hoàng hôn.
Tuyên Hoá hè 1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Ước hoàng hôn