22/10/2021 11:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình nhân

Tác giả: Bùi Kim Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 17/05/2007 04:31

 

Người ta thiếu bạc kiếm tiền
Tôi nay thiếu cái tình riêng kiếm người
Gánh ân gánh oán rong chơi
Tìm tri kỷ để trao lời cận môi

Đã tin theo tận cuối đời
Đã yêu thân xác chẳng rời tấm thân
Ngỡ đâu hai chữ tình nhân
Cứ quay quắt cứ xoay vần chẳng tha

Một lời trót đã mặn mà
Dẫu người thay đổi dẫu ta cơ hàn
Người ta đãi cát tìm vàng
Tôi ngồi đan cái giần sàng bán đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Kim Anh » Tình nhân