04/12/2021 07:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào

Tác giả: Xuân Hoàng - Nguyễn Đức Hoàng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/05/2014 10:18

 

Tưởng là Huế chẳng có đào phai,
Đi giữa vườn xuân bỗng mỉm cười.
Chắc nhẽ cành đào thời Nguyễn Huệ,
Từ Thăng Long đến, vẫn còn tươi?
Nguồn: Về một mùa gió thổi (thơ), Xuân Hoàng, NXB Tác phẩm mới, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Hoàng » Đào