17/06/2024 23:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Than nghèo

Tác giả: Từ Diễn Đồng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 17:03

 

Cái khó theo nhau mãi thế thôi,
Có ai, hay chỉ một mình tôi?
Bạc đâu ra miệng mà mong được?
Tiền chửa vào tay đã hết rồi!
Van nợ lắm khi tràn nước mắt,
Chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi.
Biết thân thuở trước đi làm quách,
Chẳng ký, không thông, cũng cậu bồi[1]!
Bài này thường bị chép là của Tú Xương.

[1] Ký lục, thông ngôn: các viên chức làm cho Pháp; bồi: đi ở cho Tây, chuyên hầu hạ những việc lặt vặt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Diễn Đồng » Than nghèo