09/08/2020 01:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chung phong 4
終風 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 09:16

 

Nguyên tác

曀曀其陰,
虺虺其雷。
寤言不寐,
愿言則懷。

Phiên âm

Ế ế kỳ âm,
Huỷ huỷ kỳ lôi,
Ngộ ngôn bất mỵ
Nguyện ngôn tắc hoài.

Dịch nghĩa

Trời âm u mờ tối,
Tiếng sét còn âm ỉ chưa phát ra (cũng như chàng cuồng si mê hoặc nặng nề chưa dứt).
Em thức muốn nói với chàng mà không ngủ được.
Em suy nghĩ muốn nói với chàng thì cứ lo nghĩ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Mây cứ phủ âm u rầu rĩ
Tiếng sấm còn âm ỉ chưa vang.
Thức trông muốn nói cùng chàng,
Muốn thưa chàng rõ bàng hoàng nghĩ suy.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

ế ế: dáng âm u.
huỷ huỷ: nói tiếng sét âm ỉ chưa phát ra để so sánh với sự cuồng si mê hoặc của chàng càng thêm nặng chưa thôi.
hoài: nhớ tưởng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Chung phong 4