26/05/2024 07:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh bình nhạc - Tưởng Quế chiến tranh
清平樂-蔣桂戰爭

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/09/2008 21:24

 

Nguyên tác

風雲突變,
軍閥重開戰。
灑向人間都是怨,
一枕黃梁再現。

紅旗越過汀江,
直下龍岩上杭。
收拾金甌一片,
分田分地真忙。

Phiên âm

Phong vân đột biến,
Quân phiệt trùng khai chiến.
Sái hướng nhân gian đô thị oán,
Nhất chẩm hoàng lương tái hiện.

Hồng kỳ việt quá Đinh Giang,
Trực há Long Nham, Thượng Hàng.
Thu thập kim âu nhất phiến,
Phân điền phân địa chân mang.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Gió mây chợt biến
Quân phiệt lại khai chiến
Dội luồng oán hận khắp nhân dân
Giấc mộng kê vàng lại hiện

Cờ hồng vượt khỏi Đinh Giang
Thẳng xuống Long Nham, Thượng Hàng
Thu nhặt âu vàng một mảnh
Rộn ràng chia ruộng chia nương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Thanh bình nhạc - Tưởng Quế chiến tranh