19/06/2024 02:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên
鷓鴣天

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 18:27

 

Nguyên tác

寒日蕭蕭上瑣窗,
梧桐應恨夜來霜。
酒闌更喜團茶苦,
夢斷偏疑瑞瑙香。

秋已盡,
日猶長,
仲宣懷遠更凄涼。
不知隨分尊前醉,
莫負東君菊蕊黃。

Phiên âm

Hàn nhật tiêu tiêu thượng toả song,
Ngô đồng ưng hận dạ lai sương.
Tửu lan cánh hỉ đoàn trà khổ,
Mộng đoạn thiên nghi thuỵ não hương.

Thu dĩ tận,
Nhật do trường,
Trọng Tuyên hoài viễn cánh thê lương.
Bất tri tuỳ phận tôn tiền tuý,
Mạc phụ đông quân cúc nhị hoàng.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Ngày lạnh căm căm lọt toả song
Ngô đồng chừng hận những đêm sương
Rượu tàn lại thích hương trà đắng
Mộng dứt riêng ưa thuỵ não hương

Thu đã hết
Ngày vẫn trường
Trọng Tuyên hoài viễn lại thê lương
Chi bằng tuỳ phận say vì rượu
Đừng phụ đông quân nhuỵ cúc vàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Giá cô thiên