25/09/2023 13:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh đời người

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi karizebato vào 21/06/2009 04:36

 

Trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày,
Dẫu có ngàn vàng khó đổi thay.
Trong núi ngàn năm cây vẫn có,
Dưới trần trăm tuổi dễ không ai.
Nghĩ đường danh lợi lòng thêm chán,
Thấy kẻ gian ngoan bụng lại đầy.
Đắng xót ghê thay mùi tục luỵ,
Bực mình theo Cuội tới cung mây.
(Theo Quốc văn tùng ký)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Vịnh đời người