29/11/2022 08:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái thượng khúc kỳ 3
塞上曲其三

Tác giả: Tạ Trăn - 謝榛

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 16:01

 

Nguyên tác

暮雲黯澹壓邊樓,
雪滿黄河凍不流。
野燒連山胡馬絕,
何人月下唱涼州。

Phiên âm

Mộ vân ảm đạm áp biên lâu,
Tuyết mãn Hoàng Hà đống bất lưu.
Dã thiếu liên sơn hồ mã tuyệt,
Hà nhân nguyệt hạ xướng Lương Châu[1].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mây chiều nặng lầu biên u ám
Tuyết đóng dày đông đặc Hoàng Hà
Đốt cháy núi ngựa Hồ cùng lối
Bài Lương Châu trăng sáng ai ca
[1] Nay là thị trấn Vũ Uy, tỉnh Cam Túc, ở đây chỉ Lương Châu từ, bài ca Lương Châu, nhập vào nhà Đường từ Tây Vực, Đường Huyền Tông sai giáo phường cải biến thành ca khúc cho cung nữ hát. Nhiều người đã làm thơ Lương Châu từ như Vương Chi Hoán 王之涣, Vương Hàn 王翰.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Trăn » Tái thượng khúc kỳ 3