10/12/2022 02:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào hoa
桃花

Tác giả: Trần Hiến Chương - 陳獻章

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/02/2019 20:37

 

Nguyên tác

雲鎖千峰午未開,
桃花流水更天台。
劉郎莫記歸時路,
只許劉郎一度來。
山中兒女不知秦,
無賴漁郎最惱人。
溪上桃花君莫種,
東風不貸武陵津。

Phiên âm

Vân toả thiên phong ngọ vị khai,
Đào hoa lưu thuỷ cánh Thiên Thai.
Lưu Lang mạc ký quy thời lộ,
Chỉ hứa Lưu Lang nhất độ lai.
Sơn trung nhi nữ bất tri Tần,
Vô lại ngư lang tối não nhân.
Khê thượng đào hoa quân mạc chủng,
Đông phong bất thải Vũ Lăng tân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thiên Thai nước cuốn hoa đào,
Cửa vào lấp kín mây bao non thần.
Quên đường lúc trở về trần,
Lưu Lang chỉ được một lần đến thôi.
Tị Tần gái chẳng biết đâu,
Lấy nhằm ngư phủ gây sầu chán chê.
Đừng trồng đào dọc bên khe,
Gió đông thổi rụng bay về Vũ Lăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hiến Chương » Đào hoa