25/10/2021 00:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ liệu vịnh

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 17/10/2011 19:28

 

Phiên âm

Thủ tuế lương tiêu ngọc lậu trường
Công đình thiết liệu tiếp thiên quang
Chúc hồi điện bệ thanh minh địa
Chiếu triệt lâu đài phú quý trường
Kim cự mật liên song phượng hạ
Ngọc đăng cận đối cửu hoa trương
Lê minh cộng khánh tân thời tiết
Vạn quốc quỳ khuynh hướng thái dương

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Năm mới giao thừa kẻng đổ dài
Sân doanh cắm đuốc sáng như ngày
Lửa bùng rực rỡ toà cung điện
Nến chiếu nguy nga cảnh lâu đài
Sáp bạc đặt đầy song phượng chướng
Đèn vàng kê sát cửu hoa hoành
Bình minh gặp chúc tân thời tiết
Muôn nước hoa quỳ hướng mặt trời
Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Dạ liệu vịnh