12/06/2024 21:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Quan
潼關

Tác giả: Đàm Tự Đồng - 譚嗣同

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/05/2019 09:17

 

Nguyên tác

終古高雲簇此城,
秋風吹散馬蹄聲。
河流大野猶嫌束,
山入潼關不解平。

Phiên âm

Chung cổ cao vân thốc thử thành,
Thu phong xuy tán mã đề thanh.
Hà lưu[1] đại dã do hiềm thúc,
Sơn nhập Đồng Quan bất giải bình.

Dịch nghĩa

Xưa nay mây dày bọc thành này
Gió thu thổi tan tiếng vó ngựa
Hoàng Hà chảy xuống đồng bằng còn chê hẹp
Núi vào Đồng Quan không biết đến bằng phẳng

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Tự cổ thành này mây bủa giăng
Ngựa tan tiếng vó gió thu sang
Hà qua đại giã cong chê hẹp
Núi đến Đồng Quan chẳng biết bằng
[1] Chỉ dòng cuồn cuộn chảy qua của Hoàng Hà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đàm Tự Đồng » Đồng Quan