21/10/2021 08:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu tuyết
又雪

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2012 15:21

 

Nguyên tác

南雪不到地,
青崖沾未消。
微微向日薄,
脈脈去人遙。
冬熱鴛鴦病,
峽深豺虎驕。
愁邊有江水,
焉得北之朝。

Phiên âm

Nam tuyết bất đáo địa,
Thanh nhai triêm vị tiêu.
Vi vi hướng nhật bác,
Mạch mạch khứ nhân diêu.
Đông nhiệt uyên ương bệnh,
Hạp thâm sài hổ kiêu.
Sầu biên hữu giang thuỷ,
Yên đắc bắc chi triều.

Dịch nghĩa

Tại miền nam tuyết rơi khi tới mặt đất thì tan ngay,
Nhưng sườn núi ướt còn mãi đó.
Trắng li ti dưới ánh nắng mặt trời,
Chăm chắm bỏ xa người.
Hơi nóng trong mùa đông khiến chim uyên ương mỏi mệt,
Kẽm sâu giúp cho lũ sói hổ dễ hoành hành.
Ngay cạnh nỗi buồn có nước sông đó,
Làm sao mà quay về nơi đất bắc được nhỉ.

Bản dịch của Phan Ngọc

Tuyết nam không tới đất
Bám núi xanh chưa tan
Thấp thoáng trước vầng nhật
Cách người bay mê man
Đông ấm, uyên ương ốm
Núi sâu, hổ sói gào
Ngồi buồn bên sông nước
Sao được về bắc chầu?
(Năm 765)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hựu tuyết