25/10/2020 04:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai làm cho biển cạn khô

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 10:01

 

Ai làm cho biển cạn khô
Tàu sang không được Hán Hồ[1] xa nhau
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Hán: tộc người Hán; Hồ: một tộc ít người ở Trung Quốc. Ở đây chỉ sự xa cách.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai làm cho biển cạn khô