29/09/2021 06:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn tế thần sách
祭書神文

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Phú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/09/2008 05:52

 

Nguyên tác

上章困敦之歲,賈子祭詩之夕,會稽戛劍生等謹以寒泉冷華,祀書神長恩,而綴之以俚詞曰:

今之夕兮除夕,
香焰絪縕兮燭焰赤。
錢神醉兮錢奴忙,
君獨何為兮守殘籍?

華筵開兮腊酒香,
更點點兮夜長。
人喧呼兮入醉鄉,
誰薦君兮一觴。

絕交阿堵兮尚剩殘書,
把酒大呼兮君臨我居。
湘旗兮芸輿,
挈脈望兮駕蠹魚。

寒泉兮菊菹,
狂誦《离騷》兮為君娛。
君之來兮毋徐徐,
君友漆妃兮管城侯。

向筆海而嘯傲兮,
倚文塚以淹留。
不妨導脈望而登仙兮,
引蠹魚之來游。

俗丁傖父兮為君仇,
勿使履閾兮增君羞。
若弗聽兮止以吳鉤,
示之《丘》《索》兮棘其喉。
令管城脫穎以出兮,
使彼惙惙以心懮。

寧招書癖兮來詩囚,
君為我守兮樂未休。
他年芹茂而樨香兮,
異籍以相酬。

Phiên âm

Thượng chương Khốn Đôn chi tuế, Giả tử tế thi chi tịch, Cối Kê Kiết Kiếm sinh đẳng cẩn dĩ hàn tuyền lãnh hoa, tự thư thần Trường Ân, nhi chuế chi dĩ lý từ viết:

Kim chi tịch hề trừ tịch,
Hương diễm nhân uẩn hề chúc diễm xích.
Tiền thần tuý hề tiền nô mang,
Quân độc hà vi hề thủ tàn tịch?

Hoa diên khai hề lạp tửu hương,
Canh điểm điểm hề dạ trường.
Nhân huyên hô hề nhập tuý hương,
Thuỳ trãi quân hề nhất trường.

Tuyệt giao a đổ hề thượng thặng tàn thư,
Bả tửu đại hô hề quân lâm ngã cư.
Tương kỳ hề vân dư,
Khiết Mạch vọng hề giá đố ngư.

Hàn tuyền hề cúc thư,
Cuồng tụng "Ly tao" hề vi quân ngu.
Quân chi lai hề vô từ từ,
Quân hữu Tất phi hề Quản Thành hầu.

Hướng bút hải nhi khiếu ngạo hề,
Ỷ văn trủng dĩ yêm lưu.
Bất phương đạo Mạch vọng nhi đăng tiên hề,
Dẫn đố ngư chi lai du.

Tục đinh sanh phụ hề vi quân cừu,
Vật sử lý quắc hề tăng quân tu.
Nhược phất thính hề chỉ dĩ ngô câu,
Thị chi "Khâu", "Sách" hề cức kỳ hầu.
Lệnh quản thành thoát dĩnh dĩ xuất hề,
Sử bỉ chuyết chuyết dĩ tâm ưu.

Ninh chiêu thư tích hề lai thi tù,
Quân vi ngã thủ hề nhạc vị hưu.
Tha niên cần mậu nhi tê hương hề,
Dị tịch dĩ tương thù.

Bản dịch của Phan Văn Các

Năm Thượng chương Khốn đôn (Canh Tí), vào đêm Giả Đảo tế thơ. Kiết Kiếm sinh đất Cối Kê chúng tôi kính dâng hoa lạnh và nước suối trong để cúng thần sách Trường Ân, kèm với lời quê rằng:

Đêm hôm nay, chừ, trừ tịch
Nghi ngút khói hương, chừ, đuốc đỏ quạch
Thần Tiền say, chừ, tíu tít Tiền nô
Sao riêng ngài giữ, chừ, sách tàn giấy rách?

Tiệc hoa bày, chừ, rượu nếp hương
Canh điểm qua, chừ, đêm trường
Vào cõi Say, chừ, người rộn ràng
Ai dâng ngài, chừ, một chén suông?

Tuyệt giao tiền bạc, chừ, còn lại sách
Cầm chén gọi to, chừ, mời ngài làm khách
Xe kết cỏ vân, chừ, cờ lụa vàng
Mang theo Mạch vọng, chừ, làm xà ích

Nước suối làm rượu, chừ, cúc làm chè
Cuồng ngâm Ly tao, chừ, để ngài nghe
Ngài đến đây, chừ, xin đừng chậm trễ
Bạn Quản Thành, chừ, vui với Tất phi

Hướng biển Bút mà tiêu dao
Tựa mồ Văn mà dạo ngắm
Dẫn Mạch vọng mà lên tiên, chừ
Mọt sách theo mà du ngoạn

Kẻ tục phàm bỉ lậu, chừ, là cừu thù
Đừn cho bén mảng, chừ, thêm hổ thẹn
Nếu không nghe, chừ, rút dao mà chặn
Bắt cứng họng vì "Bát sách" "Cửu khâu"
Bắt cầm bút, chừ, viết lách
Cho run rẩy, chừ, vì lo âu!

Xin mời kẻ tù thơ, chừ, người nghiện sách
Ngài giữ lại cho tôi, vui sướng gì hơn
Đến năm nao hái cần, chừ, bẻ quế
Sẽ mua nhiều sách quý, chừ, để tạ ơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Văn tế thần sách