23/01/2021 04:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ngộ kỳ 37
感遇其三十七

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 17:34

 

Nguyên tác

朝入雲中郡,
北望單于臺。
胡秦何密邇,
沙朔氣雄哉!
籍籍天驕子,
猖狂已復來。
塞垣興名將,
亭堠空崔嵬。
咄嗟吾何歎?
邊人塗草萊。

Phiên âm

Triêu nhập Vân Trung[1] quận,
Bắc vọng Thiền Vu đài[2].
Hồ Tần[3] hà mật nhĩ,
Sa sóc khí hùng tai!
Tịch tịch thiên kiêu tử,
Xương cuồng dĩ phúc lai.
Tái viên hưng danh tướng,
Đình hậu không thôi ngôi.
Đốt ta ngô hà thán?
Biên nhân đồ thảo lai.

Dịch nghĩa

Buổi sáng vào quận Vân Trung,
Ngóng về Thiền Vu đài ở phía bắc.
Quân Hồ và quân Tần giáp mặt nhau,
Nhưng quân sa mạc phía bắc hùng mạnh thay!
Bọn kiêu binh đông nhan nhản,
Thứ quân hung bạo đã trở lại.
Tướng giữ ải tầm thường,
Vọng cao quan sát địch không người gác.
Ta biết sao khóc than?
Máu dân biên ải thấm vào cỏ lai bên đường.

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sáng vào quận Vân Trung
Ngóng đài mờ phiá bắc
Quân Hồ Tần giáp mặt
Quân sa mạc bắc hùng
Kiêu binh đông vô cùng
điên cuồng lại độc ác
Giữ ải cần tướng tài
Vọng đài không vững chắc
Ta than khóc thương thay
Máu dân nhuộm cỏ lát.
Năm 686, tác giả theo tướng quân Lưu Kính bắc chinh chống rợ Hồ xâm nhập. Ông viết bài này khi qua quận Vân Trung.

[1] Nay là huyện Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây.
[2] Đài xưa chúa Hung Nô ngự, nay trong Nội Mông.
[3] Chỉ nhà Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Cảm ngộ kỳ 37