23/05/2024 15:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một ngày (I)

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2008 07:57

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Chớp sáng trên ngọn đồi phía trước
Sấm vang trên ngọn đồi phía sau

Và giữa hai ngọn đồi
Một hòn sỏi câm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Một ngày (I)