22/07/2024 15:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Em đeo ngọc quý trên ngón tay...”
“I held a Jewel in my fingers...”

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 31/01/2024 20:02

 

Nguyên tác

I held a Jewel in my fingers --
And went to sleep --
The day was warm, and winds were prosy --
I said “’Twill keep” --

I woke -- and chid my honest fingers,
The Gem was gone --
And now, an Amethyst remembrance
Is all I own –

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em đeo ngọc quý trên ngón tay --
Và rồi em đi ngủ cho say --
Có gió thoảng ru ngày ấm áp --
Em rằng “Sẽ giữ” mãi trên tay --

Thức dậy – trách hờn mấy ngón tay,
Vật quý thôi rồi đã tan bay --
Giờ đây, hồi tưởng về ngọc tím
Tất cả những gì em có đây –

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Em đeo ngọc quý trên ngón tay...”