17/10/2021 08:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chỗ nghỉ đêm
Ночлег

Tác giả: Aleksandr Tvardovsky - Александр Твардовский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 04/12/2018 13:30

 

Nguyên tác

Разулся, ноги просушил,
Согрелся на ночлеге,
И человеку дом тот мил,
Неведомый вовеки.

Дом у Днепра иль за Днепром,
Своим натопленный двором,—
Ни мой, ни твой, ничейный,
Пропахший обувью сырой,
Солдатским потом, да махрой,
Да смазкою ружейной.

И, покидая угол тот,
Солдат, жилец бездомный,
О нем, бывает, и вздохнет,
И жизнь пройдет, а вспомнит!

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Tháo giày, hong khô chân
Sưởi ấm trong nhà nghỉ

Với ngôi nhà thân yêu
Đến bao giờ, chưa biết
Trước hay sau, Đnhep
Thành sân ấm của mình

Nhà tôi hay nhà anh
Hay chẳng nhà ai hết
Mùi mồ hôi, giày ướt
Cả mùi mỡ súng trường

Và khi rời góc nhỏ
Lính không chốn nương thân
Thở dài, ngôi nhà cũ
Cuộc đời trôi, nhớ thầm
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Tvardovsky » Chỗ nghỉ đêm