07/12/2021 22:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ thì điền viên tạp hứng - Thu nhật kỳ 02
四時田園雜興-秋日其二

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 13/04/2009 11:16

 

Nguyên tác

朱門巧夕沸歡聲,
田舍黃昏靜掩扃。
男解牽牛女能織,
不須邀福渡河星。

Phiên âm

Chu môn[1] xảo tịch[2] phí hoan thanh,
Điền xá hoàng hôn tĩnh yểm quynh.
Nam giải khiên ngưu, nữ năng chức,
Bất tu yêu phúc độ hà tinh.

Dịch nghĩa

Trong nhà người quyền quý đêm khất xảo, tiếng nước sôi pha trà reo rộn rã,
Ở nơi nông thôn, hoàng hôn lặng lẽ buông trên cửa.
Nam có thể chăn trâu, nữ có thể dệt vải,
Đâu cần phải cầu phúc vượt sông Ngân Hà.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nhà giàu khất xảo rộn trà pha,
Thôn dã hoàng hôn lặng lẽ qua.
Nam biết chăn trâu, nữ dệt vải,
Há cần cầu phúc vượt Ngân Hà.
Đại ý bài thơ nói khất xảo là việc của nhà giàu có, còn ở nông thôn, nam nữ đều đảm đang công việc, đâu cần cầu thêm khéo léo.

[1] Chỉ nhà quyền quý, giàu sang.
[2] Tục xưa tới đêm 7-7, người ta thường hướng lên trời cầu Ngưu Lang và Chức Nữ ban cho thêm khéo léo giỏi giang, nên gọi là khất xảo (cầu sự khéo léo), vì vậy đêm 7-7 còn gọi là xảo tịch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Tứ thì điền viên tạp hứng - Thu nhật kỳ 02