17/06/2024 18:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ hiệp tá Chu Khuê Ưng tiên sinh thuỷ đình ngẫu hứng nguyên vận
和協佐周圭膺先生水亭偶興原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 21/01/2015 18:01

 

Nguyên tác

依舊香江新水亭,
荷蕖點綴荻蘆輕。
風搖南浦開詩軸,
雲捲西山入畫屏。
客有王孫方進酒,
僧非六祖不談經。
閒鷗自許君猶我,
鯨鱷相吞付海瀛。

Phiên âm

Y cựu Hương giang tân thuỷ đình,
Hà cừ điểm chuyết địch lô khinh.
Phong diêu Nam Phố[1] khai thi trục,
Vân quyển Tây sơn[2] nhập hoạ bình.
Khách hữu vương tôn[3] phương tiến tửu,
Tăng phi Lục tổ[4] bất đàm kinh.
Nhàn âu tự hứa quân do ngã,
Kình ngạc tương thôn phó hải doanh.

Dịch nghĩa

Nhà mát bên bờ sông Hương vẫn y như xưa
Vài ao sen đây đó, lau lách gió bay lay nhẹ phơ phất
Gió thổi lên từ bên làng Nam Phổ gợi nên thi hứng
Mây cuộn trên núi phía Tây muốn vẻ tranh
Khách phải là bậc công hầu mới mời rượu
Sư không phải là Lục tổ thì không đàm đạo kinh kệ
Ông với tôi đều tự cho mình như loài cò vạc nhởn nhơ
Mặc kệ cho kình ngạc ngoài biển cả tranh giành nhau

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Sông Hương nhà mát cảnh xưa rày
Lau lách chen sen gió nhẹ lay
Nam Phổ nguồn thơ luồng tiếng gió
Non Tây như hoạ quyện làn mây
Rượu không vương tướng không mời khách
Kinh chẳng cao tăng chẳng hỏi thầy
Sống cảnh thư nhàn như cánh vạc
Biển đông kình ngạc mặc tranh chê
[1] Tên đất, lấy ý từ "Đằng Vương các tự" của Vương Bột đời Đường, cũng là tên làng Nam Phổ gần làng Vĩ Dạ nơi Ưng Bình ở.
[2] Ý từ bài "Đằng Vương các tự" của Vương Bột. Đây chỉ dãy Trường Sơn. Câu 3 và 4 ý chỉ phong cảnh nhìn từ thuỷ đình của ông Ưng Khuê y hệt cảnh trong Đằng Vương các của Vương Bột.
[3] Đây ý chỉ Ưng Bình.
[4] Tức Huệ Năng 慧能, một cao tăng đời Đường. Tổ sư thứ 6 của phái thiền tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ hiệp tá Chu Khuê Ưng tiên sinh thuỷ đình ngẫu hứng nguyên vận