29/11/2021 21:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ câu trắng
하얀 비둘기

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 01/04/2013 22:51

 

Nguyên tác

애초에 비둘기를 기를 생각은 전혀 없었다.
다만 비 오는 날 떼지어 날아다니는 비둘기가 몹시 축축하게
보여서, 구멍이 네 개 달린 비둘기집을 만들어 예쁘게 페이트 칠
을 한 다음, 옥상 창문 위에 달아주었을 뿐이다.

그러나 사람의 마음 아랑곳없이 비둘기는 한 마리도 이곳에
날아들지 않았다.
십년이 지나도록 마찬가지였다.
그 동안 비바람에 시달려 비둘기집은 칠이 벗겨지고 나무가
썩어서 보기 흉하게 되었다. 차라리 떼어버리는 것이 나을 듯싶
었다.

그런데 며칠 전에 마당을 쓸다가 보니 하얀 비둘기 두 마리가
그 속에 앉아 있지 않은가.
우리 비둘기집은 다 낡아버린 뒤에야 비로소 비둘기의 마음에
들었나 보다.

비둘기의 조그만 가슴 속에 다른 하늘과 다른 땅이 있고.
그 가는 핏줄 속에 다른 물이 흐르고 다른 바람이 불고 있음을 나
는 십 년 동안이나 몰랐던 셈이다.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Thoạt đầu tôi đâu có ý định nuôi chim bồ câu
Nhưng rồi những ngày mưa bão, nhìn những đàn chim bồ câu
ướt sũng bay vòng quanh
tôi chỉ làm một chuồng chim có bốn lỗ, sơn màu đẹp đẽ,
đặt lên trên cửa sổ nhà mình

Vậy mà những con chim bồ câu đâu có ngó ngàng gì
đến tấm lòng của con người, không mảy may
một chú nào bay vào đó cả
Mười năm trôi qua, vẫn thế
Chuồng chim dầm mưa phơi gió
sơn bạc phai màu, gỗ đã mục tàn khô
Có lẽ phá bỏ đi là tốt nhất

Nhưng trước khi tôi có ý định phá bỏ mấy ngày,
bỗng một hôm, khi tôi đang quét sân thì thấy hai chú
chim bồ câu nằm yên trong tổ
Thế mới ngộ ra rằng, chỉ sau khi chuồng chim tôi tự làm
đã nát, sơn đã tàn, thì mới hợp với chúng mà thôi!

Trong suốt mười năm trôi qua, tôi biết đâu rằng trong
trái tim nhỏ của những chú bồ câu kia, chứa cả bầu trời
và mặt đất bao la, trong dòng máu của mỗi chú
bồ câu có dòng nước riêng đang chảy và trong thân thể chúng
có luồng gió không bao giờ ngừng thổi
Nguồn: Em đã sống vì ai (thơ song ngữ Hàn-Việt), Lê Đăng Hoan dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Bồ câu trắng