25/09/2021 18:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh thanh lăng thượng bách
青青陵上柏

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2008 10:37

 

Nguyên tác

青青陵上柏,
磊磊澗中石。
人生天地間,
忽如遠行客。
斗酒相娛樂,
聊厚不為薄。
驅車策駑馬,
遊戲宛與洛。
洛中何鬱鬱,
冠帶自相索。
長衢羅夾巷,
王侯多第宅。
兩宮遙相望,
雙闕百餘尺。
極宴娛心意,
戚戚何所迫。

Phiên âm

Thanh thanh lăng thượng bách,
Lỗi lỗi giản trung thạch.
Nhân sinh thiên địa gian,
Hốt như viễn hành khách.
Đấu tửu tương ngu lạc,
Liêu hậu bất vi bạc[1].
Khu xa sách nô mã,
Du hí Uyển dữ Lạc[2].
Lạc trung hà uất uất,
Quan đới[3] tự tương sách.
Trường cù la giáp hạng,
Vương hầu đa đệ trạch.
Lưỡng cung dao tương vọng,
Song khuyết bách dư xích.
Cực yến ngu tâm ý,
Thích thích hà sở bách.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trên lăng xanh xanh bách,
Gập ghềnh đá trong khe.
Người sống giữa trời đất,
Chút thoảng như khách qua.
Rót rượu cùng vui vẻ,
Đắc ý quên sầu bi.
Lấy roi quất ngựa ốm,
Tới Uyển, Lạc ruổi xe.
Thành Lạc sao hoa lệ,
Mũ cao hỏi thăm nhau.
Đường dài, la liệt ngõ,
Lắm phủ đệ vương hầu.
Hai cung, từ xa ngắm,
Cửa khuyết trăm thước cao.
Nhìn tiệc vui xa xỉ,
Khôn nguôi nổi nỗi sầu.
Đây là bài thứ ba trong Cổ thi thập cửu thủ, bày tỏ sự bất mãn và cảm khái trước cuộc đời. Bài thơ bắt đầu từ miêu tả cây tùng bách xanh xanh và đá trong khe suối, là những thứ trường cửu, rồi so sánh với đời người ngắn ngủi, muốn lấy rượu tiêu sầu và du hí nơi phồn hoa, nhưng không thể đành lòng trước những điều trông thấy.

[1] Ý nói cùng nhau uống rượu vui vẻ, coi đó là đầy đủ mãn túc, quên chuyện đời bạc bẽo.
[2] Chỉ huyện Uyển ở quận Nam Dương và kinh đô Lạc Dương, đời Đông Hán là hai nơi phồn hoa bậc nhất.
[3] Chỉ người quyền quý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Thanh thanh lăng thượng bách