01/06/2024 00:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân Dậu trùng cửu sơn du
辛酉重九山遊

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 08:35

 

Nguyên tác

重陽風雨漫相侵,
遊興催人不自禁。
菊有香杯堪酩酊,
山非高處亦登臨。
昔今草樹無窮思,
南北風塵未老心。
五馬輕輕問前路,
岩關一轉是平林。

Phiên âm

Trùng dương phong vũ mạn tương xâm,
Du hứng thôi nhân bất tự câm.
Cúc hữu hương bôi kham mính đính,
Sơn phi cao xứ diệc đăng lâm[1].
Tịch kim thảo thụ vô cùng tứ,
Nam bắc phong trần vị lão tâm.
Ngũ mã khinh khinh vấn tiền lộ,
Nham quan nhất chuyển thị bình lâm.

Dịch nghĩa

Tiết trùng dương mưa gió chan hoà
Hứng đi chơi thôi thúc không sao ngăn được
Có rượu cúc thơm say chếnh choáng
Núi không cao cũng leo chơi
Cây cỏ xưa nay gợi lên những mối suy tư
Phong trần xuôi ngược nam bắc nhưng lòng vẫn trẻ trung
Xe ngựa chạy chậm hỏi đường
Qua khỏi đèo nhỏ là vườn cây bằng phẳng

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Chan hoà mưa gió tiết trùng dương
Vui thú rong chơi giục bước đường
Rượu có mùi hương thêm say ngã
Núi không cao thấp cứ trèo sang
Xưa nay cây cỏ bao điều ngẫm
Xuôi ngược trần ai vẫn trẻ thường
Chậm rãi hỏi đường dừng bước ngựa
Cây vườn là đấy quá đèo ngang
Lời tự: "Tri phủ Triệu Phong" 知府肇豐 (Thơ làm trong thời kỳ làm tri phủ Triệu Phong).

Trùng dương nhằm ngày mồng 9 tháng 9 âm lịch, nên cũng gọi là trùng cửu 重九. Dân Trung quốc vào ngày này có tục lên núi hái cỏ thuốc. Nay ngày này là lễ của các bậc lớn tuổi để con cháu tỏ ý biết ơn và trọng vọng người già cả. Tân Dậu tức năm 1921.

[1] Trèo lên núi nhìn xuống xem cảnh sông nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Tân Dậu trùng cửu sơn du