04/07/2022 00:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi Vương thị ngự yến Thông Tuyền Đông Sơn dã đình
陪王侍禦宴通泉東山野亭

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2015 22:15

 

Nguyên tác

江水東流去,
清樽日復斜。
異方同宴賞,
何處是京華。
亭景臨山水,
村煙對浦沙。
狂歌過於勝,
得醉即為家。

Phiên âm

Giang thuỷ đông lưu khứ,
Thanh tôn nhật phục tà.
Dị phương đồng yến thưởng,
Hà xứ thị kinh hoa.
Đình cảnh lâm sơn thuỷ,
Thôn yên đối phố sa.
Cuồng ca quá vu thắng,
Đắc tuý tức vi gia.

Dịch nghĩa

Nước sông chảy về đông,
Ly trong bóng chiều tà.
Mỗi người một nẻo nhưng cùng hưởng tiệc,
Nơi nào mới là đất kinh đô.
Cảnh đình có sông núi,
Khói trong làng phủ bến sông.
Hát nghêu thật quá vui,
Được say sưa cũng như là ở nhà rồi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nước sông chảy về đông,
Chiều tà chén rượu trong.
Nào nơi, chốn đô hội,
Khác chốn, tiệc cùng chung.
Khói làng trùm bãi bến,
Cảnh đình có núi sông.
Nghêu ngao thật thoả thích,
Được say là thoả lòng.
(Năm 762)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bồi Vương thị ngự yến Thông Tuyền Đông Sơn dã đình