15/08/2020 01:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em đừng cậy sắc, khoe hay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/10/2015 14:58

 

Em đừng cậy sắc, khoe hay,
Khéo thay nồi thủng về tay thợ hàn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em đừng cậy sắc, khoe hay