22/01/2022 12:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dị ứng

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 23/04/2008 22:20

 

Mặt bừng hồng má đồi ban phát ửng
Môi trường tình hay dị ứng môi xinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Dị ứng