01/07/2022 21:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng tống Lưu thập đệ phán quan
重送劉十弟判官

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/05/2015 22:35

 

Nguyên tác

分源豕韋派,
別浦雁賓秋。
年事推兄忝,
人才覺弟優。
經過辨豐劍,
意氣逐吳鉤。
垂翅徒衰老,
先鞭不滯留。
本枝凌歲晚,
高義豁窮愁。
他日臨江待,
長沙舊驛樓。

Phiên âm

Phân nguyên Thỉ Vi[1] phái,
Biệt phố nhạn tân thu.
Niên sự thôi huynh thiểm,
Nhân tài giác đệ ưu.
Kinh qua biện phong kiếm,
Ý khí trục Ngô câu.
Thuỳ xí đồ suy lão,
Tiên tiên bất đới lưu.
Bản chi lăng tuế vãn,
Cao nghĩa khoát cùng sầu.
Tha nhật lâm giang đãi,
Trường Sa cựu dịch lâu.

Dịch nghĩa

Chia nguồn từ họ Thỉ Vi,
Rời bến vào mùa thu là con nhạn xa xứ.
Tuổi tác khiến anh hèn,
Về tài biết em là hơn người.
Từng trải nên đã dùng nhiều loại kiếm,
Nhưng ý khí cứ theo đuổi loại kiếm của người Ngô.
Dang cánh quả là vô ích đối với ông già yếu này,
Roi đi đầu thì không ngừng.
Gốc tổ đã qua nhiều đời,
Nghĩa lớn giải toả được cái buồn cùng cực.
Có dịp đợi ở bên sông,
Đó là cái lầu quán dịch cũ ở Trường Sa.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thoát nguồn họ Thỉ Vi,
Bến thu nhạn khách rời.
Tuổi tác khiến anh tủi,
So người biết em tài.
Từng dùng kiếm nhiều loại,
Ý hợp Ngô câu thôi.
Già yếu hết dang cánh,
Chẳng chịu ngưng vung roi.
Nhiều năm xa gốc tổ,
Dù khổ nghĩa vẫn noi.
Ngày sau bến sông đợi,
Trường-sa, quán dịch nơi.
(Năm 769)

[1] Hai họ Lưu và Đỗ cùng chung một tổ. Đời Thương là mang tên Thỉ Vi, đời Chu mang tên Đỗ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trùng tống Lưu thập đệ phán quan