27/09/2022 09:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ gia thúc Quýnh Hiên Hường Trứ đại nhân xuân nhật ngẫu ngâm nguyên vận
林和家叔絅軒洪著大人春日偶吟原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 10/01/2015 11:14

 

Nguyên tác

去歲歸林下,
今春已一年。
只知顒旭旦,
無復慮冰堅。
天地風光好,
山河景色妍。
筆花如得句,
樂府更流傳。

Phiên âm

Khứ tuế quy lâm hạ,
Kim xuân dĩ nhất niên.
Chỉ tri ngung húc[1] đán,
Vô phục lự băng kiên.
Thiên địa phong quang hảo,
Sơn hà cảnh sắc nghiên.
Bút hoa như đắc cú,
Nhạc phủ[2] cánh lưu truyền.

Dịch nghĩa

Năm ngoái về quê sinh sống
Xuân năm nay đến là đã được một năm
Chỉ biết sáng sớm nắng lên rực rỡ
Chẳng lo lắng những lúc lạnh lẽo
Phong cảnh trời đất đẹp đẽ
Cảnh sắc sông núi thắm tươi
Nếu làm được thơ hay
Sẽ lưu truyền mãi mãi

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Năm ngoái về quê ở
Qua năm xuân đến rồi
Chỉ hay sương rực nắng
Chẳng sợ buổi se trời
Non nước trời mây tỏ
Núi sông cảnh sắc tươi
Văn thơ chừng nếu có
Ðể lại mãi cho đời
[1] Rực rỡ.
[2] Một thể thơ xưa có trước loại Ðường luật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ gia thúc Quýnh Hiên Hường Trứ đại nhân xuân nhật ngẫu ngâm nguyên vận